אודות

אין האמור באתר זה בכדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואין בו בכדי להוות המלצה לביצוע פעולה או הימנעות מביצועה.
המדובר במידע חלקי ומתומצת של הדין החל, תוך הנגשתו למי שאינו בקיא בו.