עובדות המגזר הציבורי

המגזר הציבורי

עובדי מדינה, עובדי הוראה ועובדי רשויות מקומיות נמנים, בין היתר, על ציבור העובדים במה שמכונה "המגזר הציבורי". תנאי ההעסקה במגזר הציבורי טובים יותר מתנאי ההעסקה במגזר הפרטי, אך רבים העובדים במגזר הציבורי, או אחרים המתלבטים אם להצטרף אליו, אשר אינם יודעים ומכירים את זכויותיהם.

אם כן, כפי שצויין, עובדי המגזר הציבורי זכאים לזכויות עודפות. ובמה דברים אמורים? עובדים "רגילים" מקבלים זכויות על פי החוקים השונים. לעובדי המגזר הציבורי, נוספות זכויות גבוהות יותר, מכח הסכמים שנקבעו לאורך השנים.

להלן כמה דוגמאות:

  • דמי הבראה – בעוד שעובדים בשוק הפרטי זכאים בשנתם הראשונה לעבודה ל-5 ימי הבראה, הרי שעובדי המגזר הציבורי (עובדי מדינה, עובדי הוראה, עובדי רשויות מקומיות, עובדי ההסתדרות וכיו"ב) זכאים ל-7 עד 9 ימי הבראה החל משנת עבודתם הראשונה. תעריף יום הבראה עצמו גם הוא גבוה יותר.
  • חופשה שנתית – עובד "רגיל" בשנתו הראשונה זכאי ל-10 ימי חופשה (14 ימי "לוח" ו-10 ימי עבודה בפועל). חברו במגזר הציבורי יכול שיהיה זכאי ל-16 ימי חופשה ובעלי תפקידים בדירוגים מסוימים זכאים אף ל-28 ימי חופשה בשנה, החל משנת עבודתם הראשונה.

המדובר בדוגמאות בלבד וודאי שההסכמים במגזר הציבורי, כמו התקשי"ר וחוקת העבודה מכילים הוראות רבות נוספות המיטיבות עם עובדי המגזר הציבורי. לכך מתווספים הסכמים שנחתמים מעת לעת עם ההסתדרות או עם ארגונים נוספים, המזכים את העובדים במגזר הציבורי אף בהטבות נוספות, כגון תוספת השכר למורים במסגרת תכנית "אופק חדש" ועוד.

חשוב לציין ולדעת כי ישנם עובדים המועסקים בפועל במשרדי המדינה השונים או הרשויות המקומיות, אך בעצם, הינם מועסקים ע"י בעלויות פרטיות כגון עמותות ואף חברות כוח אדם. ישנן פעמים בהם העסקה זו, באמצעות "מתווך", מקנה לעובדים הללו זכויות דומות לזכויות עובדי המדינה או הרשויות המקומיות, אם מכוח דין – הסכם קיבוצי או חוק, ואם מכוח נוהג. יחד עם זאת ישנם מקרים בהם עובדים אלו אינם זכאים לאותן זכויות להן זכאים עובדי המדינה ועובדי הרשויות המקומיות, גם אם הם עובדים באותו מקום עבודה.

מאחר ושוק העבודה היום הוא מורכב, ועובדים מתקשים להכיר את מכלול זכויותיהם ומעמדם, הדבר הנכון הוא לקרוא, להתעניין ואף לפנות לייעוץ משפטי שבכוחו לבחון אילו דינים חלים על העסקתכם ומהן הזכויות המגיעות לכם מכוחם. ייעוץ נכון יוכל לסייע לכם בהחלטות שונות באשר לעתידכם המקצועי והכלכלי. כמו כן, יש בכוחו לסייע לכם לדרוש את כל הזכויות המגיעות לכם, כעובדי המגזר הציבורי או כמועסקים ע"י גופים פרטיים במוסדות המגזר הציבורי.

אריאלה גפן משרד עורכי דין

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.