פגיעה באוטונומיה: לא מה שחשבתם

Share This Post

פרט לתחום הרשלנות הרפואית, גם בתחומים נוספים הורחבה הדוקטורינה הנזיקית באשר לפגיעה באוטונומיה, לרבות סכומי פיצויים גבוהים יותר מבעבר.

מהי פגיעה באוטונומיה?

הפגיעה באוטונומיה היא פגיעה בזכותו של האדם לקבל החלטות באופן מודע ומלא ופגיעה בחופש הבחירה החופשית שלו על ידי הסתרה של מידע או אי חשיפת כל המידע הרלוונטי עבורו לצורך קבלת החלטה באופן חופשי וברור.

הזכות הבסיסית הזו נגזרת מזכותו המעוגנת בחוק של האדם לכבוד, שמעוגנת בחוקי היסוד- כבוד האדם וחירותו.

הפגיעה באוטונומיה בתחום הרשלנות הרפואית

הפגיעה באוטונומיה עלולה לגרום לעגמת נפש מאוד גדולה, מכיוון שהיא שוללת את הזכות הבסיסית של האדם. באשר לתחום הרשלנות הרפואית מדובר בהליכים רפואיים שמתבצעים במטופל ללא הסכמתו או ללא ידיעתו. במקרים בהם נגרם נזק גופני כתוצאה מכך, הנושא עלול אף לקומם עוד יותר, בלשון המעטה.

בדיוק בתחום זה עוסקת הדוקטורינה של הפגיעה באוטונומיה של הפרט. זו נגזרת מזכות הפרט לכבוד וחירות, ובשנים האחרונות היא זוכה לשינויים והתפתחויות משמעותיות, מאחר ופסיקת בית המשפט העליון בפרשת דעקה (ע"א 2781/93 דעקה נ' כרמל).

דוגמאות לפגיעה באוטונומיה בתחום הרשלנות הרפואית

 • ביצוע הליך רפואי למטופל ללא הסכמתו
 • ביצוע הליך רפואי למטופל בלא ידיעתו
 • ביצוע הליך רפואי למטופל מבלי שנחשפו בפניו כל הסיכונים וההשלכות

אם ההליך הרפואי הצליח, זו עדיין נחשבת פגיעה באוטונומיה?

בכל הנוגע לפגיעה באוטונומיה, למבחן התוצאה אין כלל משקל או השפעה, וגם אם ההליך הרפואי שהתבצע מצליח באופן מלא, ואף מיטיב עם המטופל, עדיין הוא התבצע בצורה שאינה חוקית ופוגעת בזכויות האדם הבסיסיות של המטופל.

במסגרת פרשת דעקה בית המשפט העליון פסק לראשונה את הטענה, שגם אם התבצע הליך ללא הסכמת המטופל הסכמה מדעת, וזה לא פגע בו, עדיין נפגעת זכות היסוד שלו לכבוד והזכות שלו לקבל החלטות באופן חופשי .

פרשת דעקה דנה במטופלת שצפויה היתה לעבור ניתוח ברגלה. טרם ביצוע ההליך הרפואי היא קיבלה תרופות מטשטשות, ואז הוחתמה על אישור לביצוע הליך רפואי נוסף- ביופסיה בכתף. ההליך הרפואי נדרש מכיוון שהיה חשש לכך שלמטופלת יש גידול בכתף, מה שגרם בסופו של דבר לצוות הרפואי בחדר הניתוח לנתח את כתפה של המטופלת.

אף על פי שלמטופלת לא נגרם נזק ממשי בכתף, בית המשפט פסק, שגם אם הניתוח היה נחוץ, הוא התבצע באופן לא אתי, ושהימנעות הצוות הרפואי מקבלת הסכמתה של המטופלת באופן מלא (לפני מתן תרופות מטשטשות) מגבשת ראש נזק לא ממוני נוסף.

בשנת 1999 פסק בית המשפט העליון בתיק זה לטובת המטופלת פיצוי צנוע בגובה 15 אלף ש"ח.

התפתחות הפגיעה באוטונומיה מתחום הרשלנות הרפואית לתחומים נוספים

לאחר פרשת דעקה חלו התפתחויות משמעותיות בדוקטורינת הפגיעה באוטונומיה ב- 2 מישורים:

 1. הדוקטורינה הפכה להיות הרבה יותר שכיחה בתביעות רשלנות רפואית, ולמעשה, מרבית התביעות העוסקות ברשלנות רפואית כוללות התייחסות לדוקטורינת הפגיעה באוטונומיה של הפרט.
 2. להבדיל משנים קודמות, בהן עסקה הדוקטורינה של הפגיעה באוטונומיה של הפרט רק סביב הרשלנות הרפואית, כיום השימוש בה התרחב קטגוריאלית לתחומי משפט נוספים:
 • בתחום תאונות עבודה– כאשר המעביד לא נותן הסבר מלא לעובד באשר לסיכונים שכרוכים באופי ובאופן עבודתו, ונגרמת לו תאונה, בהסתמך על ההנחה, שלו ידע העובד מהם הסיכונים שהוא לוקח על עצמו, יתכן שהיה שוקל שלא לעבוד בעבודה זו.
 • בתחום הצרכנות- כאשר חברה שמייצרת ומשווקת מוצר לא מציינת את החומרים שמצויים בו באופן מלא, כפי שאירע בפרשת תנובה (ע"א 10085/08 תנובה נ' עיזבון ראבי). בפרשה זו פסק בית המשפט העליון לטובת הלקוח, שתבע את חברת תנובה, טען שבחלב מצוי סיליקון, והחברה לא ציינה זאת על גבי המוצר יחד עם מרכיביו.
 • באשר לאדם שנפטר ובוצעה נתיחת גופתו על ידי המכון הפתולוגי ללא הסכמת משפחתו, כפי שאירע בתיק ע"א 4576/08 בן צבי נ' פרופ' היס. בתיק זה פסק בית המשפט העליון פיצוי בגובה 300 אלף ש"ח מתוקף הפגיעה בכבוד המת ובכבוד משפחתו.

סכומי פיצויים גבוהים יותר מבעבר

לאחר פרשת דעקה, ועקב פסיקת בית המשפט העליון בתיק זה, בתביעות נוספות שנוגעות לדוקטורינת הפגיעה באוטונומיה של הפרט נפסקים פיצויים גבוהים יותר מבעבר.

סכומי הפיצויים מגיעים אף למאות אלפי שקלים, כפי שאירע בפרשת בן צבי, שצוינה לעיל. בתיק זה בית המשפט קבע שהפיצוי הגבוה תואם את התקופה שבה הוא נפסק, שכן פרשת דעקה נפסקה שנים רבות והיוותה פיצוי סמלי הולם לאותה העת.

על רקע הדברים הללו נוטה בית המשפט העליון לקבוע פיצויים גבוהים יותר על פגיעה באוטונומיה של הפרט, על כל הרחבותיה. הפיצויים שנפסקים נעים במרבית המקרים בין עשרות אלפי שקלים ל- 100 אלף ש"ח. הפיצוי המשמעותי ניתן אף על פי שאין נזק פיזי כלל, והנזק המדובר הוא "רעיוני" בלבד.

כיצד עשויה להתפתח דוקטורינה זו בשנים הקרובות?

לא ניתן לצפות באופן מדויק לאן יתפתחו ההרחבות הנוספות בדוקטורינת הפגיעה באוטונומיה, אך ניתן לשער שבתי המשפט ינסו ליצור בקרוב אחדות כלשהי באשר לסכומי הפיצויים שנפסקים בתיקים הללו.

כמו כן, צפוי שיהיו הרחבות קטגוריאליות נוספות, ושהדוקטורינה תתרחב לתחומי משפט נוספים.

שוקלים להגיש תביעה בגין פגיעה באוטונומיה? כך תעשו זאת נכון ובחכמה

 • חשוב לוודא שהטענה בגין הפגיעה באוטונומיה מצוינת באופן מפורש ונהיר בכתב התביעה. אם הטענה לא תופיע מלכתחילה בכתב התביעה, יתכן שלא ניתן יהיה להוסיפה בהמשך.
 • חשוב לכמת את הפגיעה באוטונומיה ואף לציין באופן מפורש את הסכום שאתם מבקשים לקבל במסגרת הפיצויים שמגיעים לכם. כימות הפגיעה וציון סכום מוגדר ימנעו מכם התמודדות עם מוקשים בהמשך הדרך.
 • חשוב לנמק ולהגדיר את ייחודיותה של הפגיעה ולהפריד אותה מראשי נזק אחרים עליהם אתם תובעים פיצויים נוספים.

לייעוץ משפטי ממוקד

השאירו פרטים ועורך דין ייצור קשר בהקדם האפשרי

More To Explore

בקשה למתן סעד זמני בבית הדין לעבודה

בתי הדין לעבודה נוהגים לתת סעדים זמנים במשורה ובמקרים חריגים בלבד. דיני העבודה במדינת ישראל, מאפשרים לעובדים לבקש סעדים זמניים הנוגעים לעצירת פיטוריהם. לכן, יש חשיבות רבה למועד הגשת הבקשה לסעדים זמניים. ככל שהבקשה תוגש בסמוך למועד הפיטורים, כך יגבר הסיכוי של הבקשה להתקבל.

דיני מקרקעין

עורך דין תעבורה עומרי שטרן

עורך דין תעבורה עומרי שטרן – תשמרו את רישיון הנהיגה אצלכם

כל נהג שנמצא מאחורי ההגה עלול לעבור על החוק במודע או שלא. בכל נסיעה מחדש יהיה עליכם לחדד את החושים ולהגיע מרוכזים ומפוקסים. עם זאת המציאות לא תמיד מתרחשת כמתוכנן, יכולות להיות הפתעות לא נעימות בהקשר הזה. אז מה תעשו כאשר שוטר עוצר אתכם או שתקבלו דוח עד לבית? התשובה היא קלה. פונים לעו"ד עומרי שטרן על מנת שתוכלו לדעת שיש לכם על מי לסמוך. עורך דין תעבורה עומרי שטרן מגיע עם ניסיון ומיומן במגוון רחב של תרחישים וסיטואציות בהקשר הזה.