יד מפטרת עובד

שימוע לפני פיטורים

מהו שימוע, מתי ומי צריך לעורכו ומהו הדין כאשר מעביד מפר חובתו לקיים שימוע לפני פיטורים?

 

אז מהו שימוע לפני פיטורים?

שימוע הינו זכות יסודית ובסיסית הנתונה לכל עובד במסגרת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו וכשמו כן הוא – מתן הזדמנות לעובד המועמד לפיטורים או לשינוי מהותי בתנאי עבודתו להשמיע דבריו כנגד השינוי או הפיטורים בפני המעסיק.

מקורה של חובת השימוע איננו כפי שרבים נוטים לחשוב, בחוק, אלא בפסיקה. בתי המשפט הכירו בכך כי מקום עבודה אינו רק מקור להשתכרותם של עובדים, כי אם מקור לסיפוק אישי ולהגשמה עצמית בו מבלה העובד למעלה משליש מיומו. בתור שכזה, קמה לעובד זכות טבעית להישמע במקום העבודה, בעניינים הנוגעים להמשך העסקתו ולתנאי העסקתו.

הרעיון מאחורי השימוע הוא, כי בטרם תתקבלנה החלטות באשר לסיום עבודתו של העובד או באשר לשינוי מהותי בתנאי עבודתו, תינתן לו האפשרות להעלות את טיעוניו. כך, ההחלטה שיקבל המעסיק, תשקלל את כלל העמדות והטיעונים של הצדדים. החלטת המעביד שלא לקבל את נימוקי העובד אשר הושמעו בשימוע טעונה הנמקה ואינה יכולה להיות שרירותית.

 

חובה לקיים שימוע

החובה לקיים שימוע חלה על המעביד, ברצותו לפטר או לפגוע בהיקף או בתנאי העסקתו של עובד. זכות זו קמה לכל עובד באשר הוא עובד, הן במגזר הציבורי והן בשוק הפרטי, וזאת כאשר נבחנת אפשרות לפטרו, לפגוע בהיקף משרתו או לבצע שינוי מהותי בתנאי העסקתו.

 

פיטורים או פגיעה בהיקף משרה או בתנאי העסקה מבלי שקוים שימוע 

עובד שפוטר ללא שימוע, יוכל לפנות לבית הדין לעבודה ולזכות לפיצוי בהתאם למכלול גורמים: חומרת הפגיעה בעובד, גובה שכרו, הוותק שלו במקום העבודה וגורמים נוספים. בתי הדין עשויים להוסיף לסכומים שיפסקו גם פיצוי על עגמת הנפש שנגרמה לעובד. כך למשל, במקרה בו לא די שעובד פוטר מבלי שנערך לו שימוע, אלא שאף נאמר לו כי פיטוריו יכנסו לתוקף לאלתר והעובד התבקש לעזוב את מקום העבודה מיידית, מבלי שאפשרו לו להיפרד כראוי מעמיתיו לעבודה ולעזוב באופן מכובד, נפסק לזכות העובד פיצוי גם בגין עגמת נפש.

פיצוי בגין פיטורים שלא כדין עשוי להגיע במקרים קיצוניים, אף לכדי 24 משכורות, ועל סכום זה אף יכול להתווסף פיצוי עבור עגמת הנפש שחווה העובד.

יחד עם זאת חשוב להדגיש, כי ישנם מקרים בהם על אף שלא נערך לעובד שימוע, נפסק כי הוא אינו זכאי לפיצוי, זאת למשל כאשר הוכח כי העובד ידע את הסיבות לפיטוריו, והפיטורים בנסיבות אלה היו מוצדקים.

לכן, אם פוטרת, נפגע היקף משרתך או שתנאי העסקתך שונו באופן מהותי, וזאת מבלי שנערך לך שימוע או שהשימוע שנערך לא היה "אמיתי" מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני עבודה, על מנת שיבחן את זכויותיך. עוד חשוב לדעת כי זכותו של העובד להיות מיוצג על ידי עו"ד בשימוע  ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין המומחה בדיני עבודה עוד בטרם הגיעכם לשימוע.

אריאלה גפן משרד עורכי דין

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.