תאונת עבודה ופגיעות בעבודה 

Share This Post

אם נפגעתם בעבודה או חליתם עקב תנאי העבודה, אתם לא לבד. בין אם מדובר בתאונת עבודה, בתאונת דרכים במסגרת העבודה או במחלה שפרצה או הוחרפה עקב תנאי העבודה. עורך דין מומחה יסייע לכם בבדיקת זכויותיכם ובמיצויין מול המוסד לביטוח לאומי והמעסיק, עד לקבלת מלוא הפיצויים המגיעים לכם.

אם נפגעתם בעבודתכם, חשוב שתדעו:

פגיעות רבות מתרחשות מידי יום במקום העבודה. במקרים של תאונת עבודה, עומדים לרשותכם שני אפיקי תביעה – האחד, מול המוסד לביטוח לאומי, והשני – מול המעסיק.

הליכים מול המוסד לביטוח לאומי

תאונת עבודה, פגיעה בעבודה ומחלת מקצוע

לא כולם יודעים, כי לשם הגשת תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי או נגד המעסיק, אין צורך כי תתרחש תאונת עבודה דווקא. הזכאות לפיצויים ולקצבת נכות מעבודה קמה בכל אחד מן המצבים הבאים:

 • תאונת עבודה – תאונה שארעה תוך כדי העבודה ובעקבותיה.
 • מחלת מקצוע – בתקנות הביטוח הלאומי יש רשימה של מחלות מקצוע, הכוללת מחלות בעלות אופי של סיכון מקצועי. מחלת מקצוע היא אחת מאותן מחלות, שהעובד חלה בה עקב עבודתו.
 • מיקרוטראומה – זוהי קטגוריה נוספת של מחלות, הנגרמות עקב הצטברות של פגיעות זעירות (מיקרו) בעבודה, אשר חוזרות ונשנות. כל פגיעה כזו כשלעצמה גורמת נזק זעיר, שייתכן ואינו מורגש, וההצטברות של כלל הפגיעות היא המהווה את המחלה.
 • תאונות בדרך לעבודה וממנה – כאשר עובד נפגע בתאונת דרכים תוך כדי נסיעתו או הליכתו מביתו אל מקום עבודתו, או ממקום עבודתו לביתו, גם אז המדובר בתאונת עבודה.
 • תאונות נוספות הוכרו, למרות שאין המדובר במקרים קלאסיים של תאונת עבודה. למשל, תאונה שארעה בזמן העבודה ובסביבתה, בעת שהעובד הנפגע, ניסה להציל או למנוע נזק לגוף או לרכוש; תאונה שארעה בזמן ארוחה, במקום בו הנפגע וחבריו נוהגים לסעוד בהפסקתם מהעבודה; תאונה שארעה תוך כדי העבודה עקב פגיעה מחפץ במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ונגרמה על-ידי אחר; ואף תאונה שארעה לעובד תוך מילוי מקומו בוועד העובדים.

הזכויות שהנפגע מעבודה זכאי לקבל מן המוסד לביטוח לאומי

מרבית העובדים מבוטחים במסגרת ביטוח פגיעות בעבודה במוסד לביטוח לאומי. את דמי הביטוח אחראי המעסיק להעביר למוסד לביטוח לאומי. מבוטח, אשר נפגע בתאונת עבודה או חלה במסגרת עבודתו ופגיעתו הוכרה, יהיה זכאי לשורה של זכויות מן המוסד לביטוח לאומי, בניסיון לצמצם את פגיעתו – הן הפיזית והן הכלכלית. אלה כוללות: טיפול רפואי חינם, דמי פגיעה וקצבת נכות מעבודה.

דמי פגיעה בשיעור 75% מהשכר, משולמים בעד פרק הזמן בו הנפגע לא עבד כלל ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים) ממחרת יום תאונת העבודה.

קצבת נכות מעבודה משולמת במקרה שעקב הפגיעה בעבודה, נפגע כושר עבודתו של המבוטח והוא אינו מסוגל לבצע עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה. הנפגע מוזמן לוועדה רפואית, הבודקת אם נכותו של המבוטח היא כתוצאה מתאונת העבודה או מן הפגיעה בעבודה, וקובעת את דרגת נכותו, לפי רשימת ליקויים רפואיים המוגדרים בתקנות הביטוח הלאומי.

בטיחות בעבודה - נעליים ממוגנות

תאונת עבודה – תביעה נגד המעסיק

במקרים מסוימים יכול עובד שנפגע בעבודתו לקבל פיצויים בגין פגיעתו, לא רק מהמוסד לביטוח לאומי, אלא גם ממעסיקו. התביעה נגד המעסיק מוגשת בשל נזקים מתאונת עבודה או מחלה, אשר ארעו עקב הפרת הוראות בטיחות של המעסיק, רשלנותו או מחדליו. על הנפגע להוכיח:

 • קיומה של חובה חקוקה החלה על המעסיק (למשל הוראות בטיחות בעבודה), או חובת זהירות בין המעסיק לעובד, בנסיבות שבהן ארעה תאונת העבודה.
 • הפרת החובה או רשלנות – יש להוכיח כי תאונת העבודה או המחלה נגרמו כתוצאה מהימנעותו של המעסיק למלא אחר הוראות הבטיחות בעבודה, או מרשלנות המעסיק או מי מטעמו. הפרת החובה או הרשלנות יכולות לבוא לידי ביטוי במעשה או במחדל של המעסיק, אם לדוגמא, הוא לא הציב אמצעי בטיחות, לא תיקן מחדל בטיחותי, או שלא התקיימה במפעל הסברה בנושא בטיחות לעובדים.
 • נזק – יש להוכיח כי נגרם נזק, וכן את טיבו. לשם הוכחת הנזק, יש להתבסס על חוות דעת רפואית, המפרטת ומבססת את הנזק, אחוזי הנכות (ככל שקיימים) והפגיעה בכושר עבודה (אשר תבסס פיצוי בגין אובדן השתכרות של הנפגע).
 • קשר סיבתי – על הנפגע להוכיח כי הרשלנות או הפרת החובה של המעסיק, הן שגרמו לנזקו.

חשוב: תביעה כנגד המעביד איננה מייתרת את הפניה למוסד לביטוח לאומי, שכן הפיצויים שישולמו משני הגורמים, ישלימו האחד את השני.

טיפים לנפגע בעבודה

אם נפגעתם מתאונת עבודה, או חליתם עקב תנאי העבודה, מה עליכם להקפיד לעשות קודם כל?

 • להתייעץ עם עורך דין:  עורך דין המתמחה בפגיעות בעבודה יוכל לתת לכם ייעוץ ראשוני חיוני, שלאחריו תוכלו לכלכל את צעדיכם ואף לבקש את ייצוגכם בהליך בו תמצו את מירב זכויותיכם.
 • לדווח על הפגיעה למעסיק, ולקבל ממנו טופס הפניה לקבלת טיפול רפואי, מוקדם ככל הניתן.
 • לרשום את פרטי העדים: ככל שמצבכם הרפואי מאפשר זאת, רשמו את שמותיהם של עדים שהיו במקום, מספרי תעודות הזהות שלהם ומספר הטלפון. פעמים רבות, אם התאונה ארעה במקום העבודה, תוכלו לחזור אל עמיתיכם לעבודה שהיו בקרבת האירוע לשם שחזור הארועים.
 • לערוך תרשומת עצמית: רשמו לעצמכם את האירוע שהוביל לפגיעה, על מנת שתזכרו את פרטיו מאוחר יותר. אם ניתן, צלמו את מקום התאונה.
 • לפנות לטיפול רפואי: בפנייתכם לטיפול רפואי, רצוי מוקדם ככל האפשר, דווחו כי הייתם מעורבים בתאונת עבודה וודאו כי תלונותיכם נרשמות על-ידי הגורמים המטפלים באופן מלא. יש להקפיד על הרישום בתעודה הרפואית, שכן היא נדרשת להליכים מול המוסד לביטוח לאומי בהמשך. יש לקבל מקופת החולים תעודת אי כושר עבודה, אותה יש למסור, יחד עם התביעה לקבלת דמי פגיעה, מוקדם ככל האפשר לאחר הפגיעה.
 • לשמור קבלות ורשומות רפואיות: שמרו בידיכם כל קבלה/חשבונית המעידות על הוצאות שהוצאתם עקב תאונת העבודה, וכן העתקים מן הרשומות הרפואיות.
 • יש למלא אחר הוראות הרופא במלואן. המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול זכויות מן הנפגע, במידה ויתברר כי לא מילא אחר מלוא ההוראות הטיפוליות שקיבל.
 • מתי מותר לעבוד לאחר פגיעה בעבודה? אין לעבוד בתקופה המצוינת בתעודה הרפואית, אך אין מניעה לעבוד בזמן קבלת קצבת נכות.
 • חוקר ביטוח: במידה וחברת הביטוח או המוסד לביטוח לאומי שולחים אליכם חוקר, מומלץ מאוד שלא לשוחח עימו לפני שתיוועצו בעורך דין המתמחה בפגיעות בעבודה. במידה והחוקר "הפתיע" אתכם, ניתן לסרב להיחקר ולבקש ממנו שהות להיוועץ ראשית עם עורך דין. זכרו, כי הדברים שתאמרו לחוקר עלולים לעמוד כנגדכם בעת ניהול התביעה, ולכן יש לשים לב לדבריכם.

החשיבות שבפנייה לייעוץ משפטי בתחום הפגיעות בעבודה

הטיפול המשפטי בתאונת עבודה נעשה הן מול המוסד לביטוח לאומי, הן מול המעסיק, ולעיתים אף מול חברות ביטוח פרטיות. עבור אדם מן השורה, מדובר בהתנהלות מאוד מסובכת. הטיפול מצריך מומחיות וידע משפטי רב, הבנה במילוי הטפסים, וכן נסיון עשיר בהופעות בועדות הרפואיות ובבתי המשפט, ובמגעים עם מומחים רפואיים המכינים חוות דעת לבתי המשפט. התמודדות אישית עם סבך הבירוקרטיה ומול ועדות רפואיות, בשעה שאתם סובלים מפגיעה – אינם פשוטים. ללא ליווי של עורך דין מומחה בתחום תאונות עבודה, אתם עלולים למצוא עצמכם נטולי זכויות ולצאת כאשר ידיכם על התחתונה.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה. פנו אלינו לתאום פגישת ייעוץ ראשונה ללא התחייבות, על מנת שתקבלו החלטה מושכלת ונכונה לצורך הצלחתכם המלאה במימוש זכויותיכם. 

לייעוץ משפטי ממוקד

השאירו פרטים ועורך דין ייצור קשר בהקדם האפשרי

More To Explore

בקשה למתן סעד זמני בבית הדין לעבודה

בתי הדין לעבודה נוהגים לתת סעדים זמנים במשורה ובמקרים חריגים בלבד. דיני העבודה במדינת ישראל, מאפשרים לעובדים לבקש סעדים זמניים הנוגעים לעצירת פיטוריהם. לכן, יש חשיבות רבה למועד הגשת הבקשה לסעדים זמניים. ככל שהבקשה תוגש בסמוך למועד הפיטורים, כך יגבר הסיכוי של הבקשה להתקבל.

דיני מקרקעין

עורך דין תעבורה עומרי שטרן

עורך דין תעבורה עומרי שטרן – תשמרו את רישיון הנהיגה אצלכם

כל נהג שנמצא מאחורי ההגה עלול לעבור על החוק במודע או שלא. בכל נסיעה מחדש יהיה עליכם לחדד את החושים ולהגיע מרוכזים ומפוקסים. עם זאת המציאות לא תמיד מתרחשת כמתוכנן, יכולות להיות הפתעות לא נעימות בהקשר הזה. אז מה תעשו כאשר שוטר עוצר אתכם או שתקבלו דוח עד לבית? התשובה היא קלה. פונים לעו"ד עומרי שטרן על מנת שתוכלו לדעת שיש לכם על מי לסמוך. עורך דין תעבורה עומרי שטרן מגיע עם ניסיון ומיומן במגוון רחב של תרחישים וסיטואציות בהקשר הזה.